Onderzoek naar online gokken lijkt sterk gekleurd

Een onderzoek naar de effecten van online gokken in de Amerikaanse staat Florida heeft een wel heel dubieuze rapportage opgeleverd. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de gouverneur van Florida, Charlie Crist. Doel van het onderzoek was in kaart brengen hoe veel en door wie er online gegokt wordt en welke effecten dat gokken mogelijk heeft. Vooral de conclusie dat internetgokken en online poker drie tot vier keer meer kans op gokverslaving geven dan offline gokken, lijkt volledig uit de lucht gegrepen. Het onderzoek heeft dan ook vooral veel vragen opgeroepen.
Florida onderzoekt samen met andere staten de mogelijkheden voor een wet om online poker en online gaming in bepaalde vormen toe te staan. Deze studie was bedoeld als onderbouwing bij de besluitvorming daarvoor. Het is nu maar de vraag of het onderzoek bruikbaar is. Geen van de beweringen in de studie wordt onderbouwd met bronnen. Of en in hoeverre de conclusies gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek is daardoor onduidelijk.
Volgens een onderzoeker van Online Casino Advisory is er veel onderzoek dat juist het tegenovergestelde beweert. Zo zijn er onderzoeken die de Harvard Medical School voor de Zuid-Afrikaanse regering uitvoerde, die aantonen dat internetgokken veel minder verslavend is dan een bezoek aan het traditionele casino. Alleen een recent Brits onderzoek leverde vergelijkbare resultaten op als de studie in Florida, maar dat onderzoek werd bekritiseerd om de twijfelachtige wetenschappelijke methoden.
Bij een andere conclusie in het onderzoeksrapport lijken bewust gegevens weggelaten te zijn. Hoewel bekend was dat bij regulering van de online gokmarkt jaarlijks 100 miljoen dollar opgehaald kon worden aan belastingen, wordt daar in het rapport geen woord over gerept. In plaats daarvan stelden de onderzoekers dat er geen bruikbare gegevens beschikbaar waren. Kenners spreken daarom over een weinig objectief rapport, dat de besluitvorming – onterecht – negatief kan beïnvloeden.