iDeal Poker

Alles heeft een begin en vaak weten we van dat begin weinig af. Dat maakt wetenschappen als geschiedkunde en archeologie zo leuk, dat men met het weinige materiaal dat er is probeert om uit te zoeken hoe dingen zijn ontstaan en hoe gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en waarom. Zo is het ook met spellen, die al in de vroegste oudheid bestonden, omdat de homo sapiens altijd behoefte heeft gehad aan ontspanning, liefst in een vorm waar ook bepaalde kwaliteiten bij konden ontwikkeld en waar een vorm van competitie in zat. Zelfs de meest onbenullige gezelschapsspelletjes hebben uiteindelijk de bedoeling dat er iemand wint. Als iemand wint gaan er receptoren in de hersens aan het werk die de speler vertellen dat hij een beloning verdient. Zo’n beloning is achteraf een beetje lastig om nog vast te stellen, vandaar dat men vooraf afspraken ging maken wat de beloning zou zijn. Dit is een belangrijk gegeven omdat het ontstaan van wedstrijdspelen en wedstrijdsport op deze wijze verklaard kan worden. Een variant op de wedstrijdspelen, zoals tennis, voetbal, cricket, zijn de kansspelen, waarbij de factor geluk een veel belangrijker rol speelt dan in de sport. Je wordt geen Olympisch kampioen polsstokhoogspringen omdat je geluk hebt. Je wordt het omdat je aanleg hebt, gekoppeld aan een enorme hoeveelheid trainingsarbeid, een goede materiaalkeuze en pas als dat allemaal klopt kan geluk een rol spelen bij die ene laatste centimeter, die verlies en winst bepaalt. Bij Roulette kun je al winnen terwijl je de regels nog niet eens kent. Ook bij Poker kun je al vrij snel potjes winnen, terwijl je er eigenlijk nog niet zo veel van begrijpt, maar je wint er niet de World Series of Poker mee.

Poch, Poque, Poke, Poker?

Taal is een merkwaardig fenomeen. De herkomst van de naam poker is onbekend, vermoedens genoeg, dat wel. In Duitsland werd een spel gespeeld dat Pochspiel heette en overeenkomsten had met het huidige pokerspel, in Frankrijk heette een vergelijkbaar spel poque, en in Amerika was het woord poke in gebruik bij lieden van minder fijne signatuur die op allerlei slinkse manieren anderen geld afhandig probeerden te maken. Het spel werd na veel omzwervingen op een gegeven moment populair op de beroemde radarboten, die de Mississippi afvoeren en maakte daar deel uit van de kansspelen, die cheating games werden genoemd. In 1837 beschreef Jonathan H. Green het leven op de radarboten en deed ook verslag van het spel, dat geen vaste naam bleek te hebben. Het kan zijn dat op de boten mensen van Franse of Duitse afkomst waren, die de begrippen Poch en/of Poque aan hem meegaven, maar Green noemde het in elk geval poker. Een geschreven woord ligt vast voor het nageslacht en we mogen aannemen dat vanaf die dag de term algemeen in gebruik raakte voor het kaartspel, dat thans wereldwijd wordt gespeeld, maar nog altijd onderwerp is van hevige ethische discussies.

Kansspel, behendigheidsspel of denksport?

Eén van die discussies gaat over de status van het pokerspel, wat van belang is omdat afhankelijk daarvan uitgemaakt wordt of poker onder allerlei wetten op kansspelen moet vallen of niet. Een kansspel wordt algemeen gezien als een spel, waar maar heel weinig vaardigheid aan te pas komt en vooral de factor geluk bepalend is. Met de beste wil van de wereld kun je niet stellen dat poker aan die definitie voldoet, omdat kennis van het spel en het mogelijke verloop daarvan een hele grote rol speelt. Het is dus op z’n minst een behendigheidsspel, maar de International Mind Sports Association heeft in april 2010 het Poker als denksport toegelaten. Daarmee schaart het zich onder het selecte gezelschap van het schaken, dammen, bridge en Go. Deze erkenning moet genoeg argument zijn voor overheden om poker algemeen als zodanig te behandelen en het niet langer heen en weer te slepen door allerlei regelgeving heen, die meestal alleen maar bedoeld is om het eigen staatsbelang te beschermen.

Texas Hold’em

Er bestaan heel veel varianten van het pokerspel. Een belangrijk onderscheid daarbij is de hoogte van de maximale inzet, dan wel het bedrag waarmee verhoogd mag worden, limit of no limit. Maar ook in de speelwijzen en spelregels bestaan heel wat verschillende vormen, maar de variant Texas Hold’em is de bekendste geworden en geldt universeel als de officiële toernooiversie in wat dan altijd het ‘main event’ genoemd wordt, ter onderscheiding van de site events, waar willekeurig andere varianten kunnen worden gespeeld. De spelregels van het poker worden bij alle pokerrooms prima uitgelegd, dat gaan we hier dus niet doen, maar in het kort komt het bij Texas Hold’em op het volgende neer:

Er is sprake van één deler, die in de huiskamer ook aan het spel kan meedoen, maar in wedstrijdverband gebeurt dat nooit. Het prijzengeld wordt gevormd door het totale inleggeld, de buy-in. Veel pokersites organiseren zogeheten satelliettoernooien, waarbij men een pakket kan winnen, waar die buy-in ook deel van uitmaakt. Het spel zelf verloopt zeer ordelijk. Eerst wordt een begin inzet gedaan, de eerste speler zet de small blind in, de tweede speler de big blind. Deze blinds worden in de loop van een toernooi steeds verhoogd. De deler geeft iedere speler twee kaarten en na ontvangst daarvan kan het echte inzetten beginnen. Er is geen limiet, een speler kan desgewenst alles inzetten wat hij* nog aan fiches bezit. Dat heet ‘all in’ gaan en als de speler in kwestie dat potje niet wint is het toernooi over en uit voor hem. Een groter toernooi wordt meestal over een aantal dagen verspreid, waarbij het spelersveld steeds verder wordt uitgedund. De laatste dag is dan de finale met meestal acht spelers. De begintijden zijn altijd wel bekend, maar de eindtijden niet. Op basis van ervaring is er wel enig houvast te vinden, maar poker kan gemakkelijk nachtwerk worden.

*Hier kan altijd net zo goed een ‘zij’ bedoeld worden. Ook in het profcircuit zijn vrouwen op topniveau vertegenwoordigd.

iDeal poker

Dit is geen variant op het pokerspel, maar hiermee worden de online casino sites aangeduid die poker aanbieden en waar de deelnemers hun speelaccount via het betaalsysteem iDeal kunnen aanvullen. Gezien het grote aantal Nederlandse deelnemers aan online toernooien en cash games (dat zijn wedstrijden waar je kunt aanschuiven en weggaan, wanneer je wilt) is het ook voor de grote internationale sites bijna een must geworden om deze betaalmethodiek te accepteren. De op deze site gepromote online casino’s en pokerrooms doen dat dan ook en hebben veelal ook een volledig Nederlandstalige website, al vinden de wedstrijden wel vaak in het Engels plaats. Dat maakt voor het spel niet uit, want de regels zijn betrekkelijk eenvoudig en de begrippen bekend, want die worden over de hele wereld in één en dezelfde taal uitgedrukt: het Engels.