SP en PvdA eisen hardere aanpak online casino’s

De minister van justitie, Ernst Hirsch Ballin, is al jaren bezig om de problematiek rondom internet gokken aan te pakken. Tot nu toe nog zonder succes. Maar nu eisen de politieke partijen SP en PvdA van de minister dat hij aangifte gaat doen tegen financiële instellingen als creditcardmaatschappijen, banken en andere financiële tussenpersonen.
De minister heeft al vaker beloofd dat hij de online casino’s zou gaan aanpakken. Maar daar heeft de minister geen gemakkelijke opdracht aan. Omdat online casino’s in Nederland verboden zijn, zijn ze vaak in het buitenland gevestigd in landen als Malta, Ierland, Costa Rica en Gibraltar. Daardoor gaat er veel geld naar het buitenland toe. Daarom willen de politieke partijen dat er aangifte wordt gedaan tegen de financiële maatschappijen die de betalingen naar de online casino’s mogelijk maken.
Het liefst zou het ministerie op vrijwillige basis afspraken maken met de financiële instanties maar volgens de beheerder van o.a. Pin en iDEAL, Currence, kunnen de betalingen aan online casino’s pas worden uitgesloten nadat een rechter daar een uitspraak over heeft gedaan. En dus betekent dat langdurige ingewikkelde juridische procedures.

Als reactie op deze uitspraak hebben wij het volgende kunnen vinden van top gaming Advocaat Justin Fransen, klik hier.